Altertavle
Artikel
Hammerfest
Helsingør
Kolding
Kristiansand
Nagbøl
Nautrup
Sommersted
Skanderup
 

7. gren

11. N.N. Tulisdatter, f. omk. 1390, g. Niels Buch, se 1. gren 11. afsnit.
Kilder:
John Helt Green - Anetavle for Mads Knudsen Buch
Bjarne Logstein bjalog@online.no
12. Tuli Mørck, f. omk. 1360, Nagbøl, Skanderup.
Væbner? og selvejerbonde, f. omk. 1360 formentlig i Nagbøl, Skanderup sogn. Hustru kendes ikke. 
Kancelliets Brevbøger meddeler følgende: 
"Nedennævnte jorder og ejendomme, som folk i fordums tid i følge de af hr. Knud Mogensen (Buch) i Nagbøl, sognepræst i Skanderup, fremlagte vidisser af Skanderup kirkes bog og gamle missale (messebog) har givet til Skanderup præstegård i Nagbøl, herefter altid skulle høre til denne præstegård, nemlig en jord vest for Vaiberg, som Knud Buch og Ancker Buch 1480 har givet til den daværende sognepræst hr. Anders Pedersens underhold. Frepe toft som Tuli Mørck har givet, for hvilken han har tre agre i Thamisbølle, to agre kaldede Kleingsmedtz toft, som Tuli Mørck 1397 har givet..."
.
Kilder:
Kancelliets Brevbøger
John Helt Green - Anetavle for Mads Knudsen Buch
Bjarne Logstein bjalog@online.no
1. gren
2. gren
3. gren
4. gren
5. gren
6. gren
7. gren
8. gren
9. gren
10. gren
11. gren
12. gren
13. gren
14. gren
15. gren
16. gren
17. gren
18. gren
19. gren
20. gren