Altertavle
Artikel
Enebakk
Hammerfest
Helsingør
Kolding
Kristiansand
Munkholmen
Nagbøl
Nautrup
Sommersted
Skanderup
 

2. gren

1. Anna Marie Elisabeth Evensdatter Kraft, f. 1725, Eivindsvik i Sogn, d. 25. marts 1801, g. 16. august 1749, Maasø, Peter Christian Buck, se 1. gren. Husmor i Hammerfest og Kristiansand.
Kilder:
Norsk Slektshistorisk Forening: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift Bind IV
Slegtern Buck´s Stamtavle
Peter Buck p.buch@mail.dk
Bjarne Logstein bjalog@online.no
2. Even Pedersen Kraft, f. 1674 Enebakk, Akershus, d. 23. desember 1747 Munkholmen, g. Maren Knutsdatter Kylstrup, se 8. gren
Even deltog som løjtnant i kampene mod Karl den 12. om Halden by og Frederiksten festning i 1716. Even skrev en beretning der blev udgivet i Norsk Militært Tidsskrift 1902. Even blev senere oberst og kommandant på Munkholmen festning i Trondheimsfjorden. Even døde 1747 i en alder af 73 år og blev begravet i Vor Frue Kirke i Trondheim. Hans hustru, Maren, fik en enkepension på 100 rigsdaler om året.
Kilder:
Oslo Militært Samfund: Norsk Militært Tidsskrift 1902
Bjarne Logstein bjalog@online.no
Magnús Þorsteinsson maggi@staltak.is
3. Peder Evensen Leuthen, f. 1643 Løten, g. Kirsten Jensdatter Kraft, se. 9. gren.
Peder var sognepræst i Enebakk. Han tog studentereksamen i 1662. Han blev prest i Modum 1666,  og samme år blev han kapellan hos sin far i Løten. I 1668 blev han kapellan i Enebakk og i 1670 sognepræst samme sted.
Peders helse var ikke god, og han havde allerede i 1683 fået en assistent, eller såkaldt personellkapellan.
Peder ejede ejendomme både i Løten og i Enebakk.
Det bliver sagt at Peder var en stædig og stridbar mand. Han lå meget i strigler, både med sine husmænd og med Enebakkingene. Han blev påtalt af statsholderen for sin stridbarhed. På en kirkeklokke i Enebakk kirke, står en inskription:
"Æren er Guds, alene. Til Guds ære støpte Fredrik Meyer meg. Dette omstøpte ornament er skjenket av Peder Evensen Leuthen".

Peders kone, Kirsten, var datter af præsten Jens Andersen, der var sognepræst i Enebakk før Peder.

Kilder:
Bjarne Logstein bjalog@online.no
Magnús Þorsteinsson maggi@staltak.is
4. Even Bårdsen, f. 1606 Biri, g. Magnhild Lauritsdatter Stub, se 10. gren.
Evan var sognepræst i Løten, og provst i Hedmarken og Østerdalen. Da Even blev præst i Løten, 'måtte' hans samtidig overtage og gifte sig med præsteenken Magnhild, efter den afdøde forgænger. Dit var skik den gang!
Even var en dygtig præst og provst. Det er sagt at "han samlet seg stor rikdom i jordegods og penger".
Der hænger en mere end 300 år gammel mindetavle over Even og hans familie, på langvæggen i Løten kirke. Tavlen blev skænket kirken af Evens søn, sognepræst Peder Evensen.
Kilder:
Bjarne Logstein bjalog@online.no
5. Bård Aslovius (Osloensis) Nilsen, f. 1572 Oslo, g. Eline Lauritsdatter Stabel, se 11. gren.
Bård var præst i Oslo og Biri. Han var først tolvpræst i St. Halvardskirken i Oslo. Derefter blev han sognepræst i Biri.
Det bliver sagt at han var af adelsslægten Handingsmann/Rosensverd, og at han kunne føre sine aner tilbage til Hårdfagreslægten i gennem Kong Håkon den 5.s datter, prinsesse Agnes, som blev gift med den kente rigsråd og baron Haftor Jonson Raud Sudrheim, Sørum. Bård og Elline blev gravlagt i koret i den gamle stavkirke, som for længst er borte.
Kilder:
Bjarne Logstein bjalog@online.no
6. Nils Tjøstelsen, f. omk. 1550, g. Kristine Hansdatter.
Nils var sognepræst i St. Halvardskirken i Oslo.
Kilder:
Bjarne Logstein bjalog@online.no
7. Tjøstel Nilsen, f. omk. 1495, d. 1520.
Sognepræst i Morlanda og Tegneby kirker på Orust i Båhus len, som den gang var norsk.
Tjøstel er nævnt året 1522 som sognepræst i Morlanda og Tegneby. I 1544 blev han præst i Eiker i Buskerud. I 1549 udgik hans prebende og han flyttede, antageligt som pensionist, til Gran på Hedeland, hvor han er omtalt som "herr Tjøstel på Gran". Herr Tjøstel var en ef de få præster som havde et embede både før og efter reformationen. Slegtsforskere har rejst tvivl om Tjøstel på Gran er identisk med Tjøstel i Morlanda og Tegneby. Flere artikler i slægtstidsskrifter diskuterer det.
Kilder:
Bjarne Logstein bjalog@online.no
1. gren
2. gren
3. gren
4. gren
5. gren
6. gren
7. gren
8. gren
9. gren
10. gren
11. gren
12. gren
13. gren
14. gren
15. gren
16. gren
17. gren
18. gren
19. gren
20. gren