Altertavle
Artikel
Hammerfest
Helsingør
Kolding
Kristiansand
Nagbøl
Nautrup
Sommersted
Skanderup
 
Kolding
Vejle amt.

Kong Christian 3's dronning Dorothea byggede Latinskolen i Kolding.

Jens Knutsen Buch var rektor i Colding omkring 1600.

Kolding
Kolding kommune
Kolding Stadsarkiv
Byens historie i korte træk
Vejle Amtskommune
Landsarkivet for Nørrejylland
Digital Historical Maps
Latinskole
Skolen gennem tiden
Kilder:
Koldings historie i korte træk